Kommunfullmäktige

Protokollet är justerat: 2019-10-01
Sammanträdesdatum: 2019-09-23
Datum för anslagsuppsättande: 2019-10-01
Datum för anslags nedtagande: 2019-10-23
Förvaringsplats för protokollet: Kommunförvaltningens lokaler, Emmaboda
Kontaktperson: Christoffer Karlsson