Socialnämndens utskott 2019-10-02

Protokollet är justerat:2019-10-02
Sammanträdesdatum: 2019-10-02
Datum för anslagsuppsättande: 2019-10-03
Datum för anslags nedtagande: 2019-10-23
Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret Emmaboda kommunus
Kontaktperson: Lena Limslätt-Petersson