Socialnämnd 20109-11-20

Protokollet är justerat: 2019-11-25
Sammanträdesdatum: 2019-11-20
Datum för anslagsuppsättande: 2019-11-26
Datum för anslags nedtagande: 2019-12-17
Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret Emmaboda kommunhus
Kontaktperson: Lena Limslätt-Petersson