Kungörelse flytta fordon

Till registrerad ägare av fordon med registreringsnummer
ECR 649.

Det har kommit för kännedom att rubricerade fordon har varit
uppställd på Dalgatan i Emmaboda en längre tid.

Om inte rubricerat fordon är borttaget senast 4 mars 2020, kommer fordonet skrotas.