Kungörelse flytta fordon

Till registrerad ägare av fordon med registreringsnummer
RJM 437.

Det har kommit för kännedom att rubricerade fordon har varit uppställd vid parkeringen vid Nygatan i Emmaboda under en längre tid.

Om inte rubricerat fordon är borttaget senast 14 mars 2020, kommer fordonet skrotas.