Bygg- och miljönämnden 2020-03-16

Protokollet är justerat: 2020-03-23
Sammanträdesdatum: 2020-03-16
Datum för anslagsuppsättande: 2020-03-24
Datum för anslags nedtagande: 2020-04-15
Förvaringsplats för protokollet: Tekniska kontoret, Emmaboda kommunhus
Kontaktperson: Kerstin Holgersson