Socialnämndens utskott

Protokollet är justerat: 2020-04-09
Sammanträdesdatum: 2020-04-08
Datum för anslagsuppsättande: 2020-04-09
Datum för anslags nedtagande: 2020-05-01
Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret, Emmaboda kommunhus
Kontaktperson: Lena Limslätt-Petersson