Kungörelse omhändertagna cyklar

På grund av upprustning av stationsområdet har städning i cyklar genomförts i området. Alla som nu saknar en cykel ombedes kontakta polisen för att göra en formell anmälan.

Cyklar som inte förlustanmälts till polisen och lösts ut inom tre månader, 2020-08-10 tillfaller kommunen.

För bokning av tid för utlämning av cykel kontaktas Tekniska kontoret: teknikfritid@emmaboda.se eller 0471-24 90 70. Vid utlämning ska polisanmälan gällande förlust av cykel visas upp.