Kungörelse flytta fordon

Till registrerad ägare av fordon med registreringsnummer
SFN 941.

Det har kommit för kännedom att rubricerade fordon har varit
uppställd på Idrottsvägen i Boda en längre tid.

Om inte rubricerat fordon är borttaget senast 17 juli 2020, kommer fordonet skrotas.