Socialnämnden 2020-06-17

Protokollet är justerat: 2020-06-22
Sammanträdesdatum: 2020-06-17
Datum för anslagsuppsättande: 2020-06-23
Datum för anslags nedtagande: 2020-07-14
Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret Emmaboda kommunhus
Kontaktperson: Lena Limslätt-Petersson