Bygg- och miljönämnden 2020‑06‑15

Protokollet är justerat: 2020-06-23
Sammanträdesdatum: 2020-06-15
Datum för anslagsuppsättande: 2020-06-24
Datum för anslags nedtagande: 2020-07-15
Förvaringsplats för protokollet: Tekniska kontoret, Emmaboda kommunhus
Kontaktperson: Kerstin Holgersson