Kungörelse beslut om fordon

Till registrerad ägare av fordon med registreringsnummer
CEA 399.

Det har kommit för kännedom att rubricerade fordon har varit
uppställd på husbilsparkeringen vid Bondegatan i Emmaboda en längre tid.

Om inte rubricerat fordon är borttaget senast 8 november 2020, kommer fordonet skrotas.