Socialnämndens utskott 2020-10-07

Protokollet är justerat: 2020-10-09
Sammanträdesdatum: 2020-10-07
Datum för anslagsuppsättande: 2020-10-09
Datum för anslags nedtagande: 2020-10-31
Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret Emmaboda kommunhus
Kontaktperson: Lena Limslätt-Petersson