Bygg- och miljönämnden 2020‑10‑12

Protokollet är justerat: 2020-10-16
Sammanträdesdatum: 2020-10-12
Datum för anslagsuppsättande: 2020-10-19
Datum för anslags nedtagande: 2020-11-10
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningskontoret, Emmaboda kommunhus
Kontaktperson: Kerstin Holgersson