Bildningsnämnden § 87 omedelbar justering

Protokollet är justerat: 2020-11-19
Sammanträdesdatum: 2020-11-19
Datum för anslags uppsättande: 2020-11-19
Datum för anslags nedtagande: 2020-12-11
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningskontorets kansliavdelning, Emmaboda kommunhus
Kontaktperson: Anneli Karlsson