Kalmar läns hjälpmedelsnämnd

Protokollet är justerat:2021-02-04
Sammanträdesdatum: 2021-01-28
Datum för anslagsuppsättande: 2021-02-05
Datum för anslags nedtagande: 2021-03-01
Förvaringsplats för protokollet: Kalmar kommun, omsorgsförvaltningen
Kontaktperson: Peter Notini

Till toppen