Krisledningsnämnden

Protokollet är justerat:
Sammanträdesdatum: 2021-02-19
Datum för anslagsuppsättande: 2021-02-22
Datum för anslags nedtagande: 2021-03-16
Förvaringsplats för protokollet: Kommunförvaltningens lokaler, Emmaboda
Kontaktperson: Christoffer Karlsson

Till toppen