Sök politiker

Förtroendevalda är politiker som valts av kommuninvånarna. De förtroendevalda är kommuninvånare som valt att engagera sig i politiska partier och i kommunpolitiken. Här finns information om hur du kan kontakta dem samt vilka uppdrag de har.

Förtroendevalda hos oss

Bolag (6 st)

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra bolag och dess styrelser.

Namn
Emmaboda Elnät AB
Emmaboda Energi och Miljö AB
Emmaboda Bostads AB
Emmaboda Fastighets AB
Emmaboda Flygbana Fastighetsförvaltning AB
Möjligheternas Hus AB