Sök politiker

Förtroendevalda är politiker som valts av kommuninvånarna. De förtroendevalda är kommuninvånare som valt att engagera sig i politiska partier och i kommunpolitiken. Här finns information om hur du kan kontakta dem samt vilka uppdrag de har.

Förtroendevalda hos oss

Nämnder (13 st)

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten. I förekommande fall kan du också hitta anställda, exempelvis nämndsekreterare.

NamnNästa möte
Kommunfullmäktige presidium
Kommunfullmäktige 2019-02-25 18:00 (offentligt)
Kommunfullmäktiges valberedning
Revisorer
Kommunstyrelsen 2019-03-12 13:00 (offentligt)
Arbetsutskott
Bildningsnämnden 2019-02-28 13:15 (offentligt)
Kulturutskott
Socialnämnden 2019-02-20 08:00 (offentligt)
Teknik- och fritidsnämnden 2019-03-06 08:30
Bygg- och miljönämnden 2019-03-18 13:00
Valnämnden
Överförmyndarnämnd