Visioner och utvecklingsområden

Vision för Emmaboda kommun för tiden 2015-2018 togs av Kommunfullmäktige den 24 mars 2015.

Emmaboda kommun skall vara den öppna, företagsamma och miljömedvetna kommunen med god tillväxt som är attraktiv för näringsliv, föreningsliv och invånare – en naturlig mötesplats i sydost.

Kommunfullmäktige har bestämt följande utvecklingsområde:

  • A: Emmaboda kommun som attraktiv knutpunkt och mötesplats.
  • B: Näringslivsfrämjande aktiviteter – stöd och service till företag.
  • C: Boende, fritid, kultur och miljö.
  • D: Sysselsättning, integration, jämlikhet, jämställdhet och mångfald.
  • E: Infrastruktur – förutsättningar för att bo och verka i hela
    kommunen.