Möte om Emmaboda bibliotek i framtiden

I tisdags kväll genomfördes ett allmänhetens samtal om Emmaboda biblioteks framtid. Syftet var att visionera inför framtiden och att lyfta idéer och utvecklingsidéer för verksamheten.

- De senaste åren har diskussioner förts, utredningar gjorts och förslag lagts fram och sedan en tid tillbaka är Emmaboda biblioteks funktion ett prioriterat målområde för kommunen, säger Jan Dzedins, verksamhetschef för kultur i Emmaboda kommun.

Jan Dzedins och Lotta Tebäck, bibliotekschef, ledde samtalet och inledde med att citera Cicero: - Att bygga ett bibliotek är att riva ett fängelse.
De konstaterade att för många innebär biblioteket just frihet och hänvisade till den dagliga besökarskaran av unga och äldre som lånar böcker och e-böcker, dagstidningar och magasin och datorer och inte minst studenter som fjärrlånar kurslitteratur.

Därefter följde ett engagerat samtal i smågrupper där deltagarna så småningom fick redovisa sitt idéarbete av utvecklings- och förbättringsåtgärder. Viktigast var att fastighetsägaren åtgärdar problemen med taket. Jan Dzedins berättade om Folkets Hus systematiska arbete som pågår för att rätta till problemen ett efter ett. Under hösten har krönplåtarna bytts ut och ett nytt ventilationssystem installerats. Nu går man vidare med täckpappen. Kommunen genomför som hyresgäst regelbundna lokalöversyner och möten med fastighetsägaren.

Övriga idéer kunde handla om ökad öppettid på sommaren, forskarrum, studieplatser för studenter, ny utställnings- och kulturhall, snyggare utomhusmiljö, samutnyttjande av lokaler i hela huset med mera.

- Allt som allt fick arbetsgruppen för målområdet med sig många idéer och synpunkter i det fortsatta processarbetet. Ett liknande idéarbete kommer i det närmaste att föras med personalen på biblioteket. En personal som flera gånger under samtalet fick mycket beröm för sitt bemötande och engagerade arbete, säger Jan Dzedins.

25 personer deltog i kvällen, däribland bildningsnämndens ordförande Jan-Olof Jäghagen och tekniska nämndens ordförande Per Sigvardsson.

För mer information kontakta:
Jan Dzedins, verksamhetschef för kultur i Emmaboda kommun
Telefon: 0471-24 92 24
Epost: jan.dzedins@emmaboda.se