Emmaboda kommuns elever i årskurs 9 får se teater om könsroller och normer

Regionteatern Blekinge Kronobergs teaterföreställning Hetero spelas för alla elever i årskurs 9 måndag den 29/1 och tisdag den 30/1.

Hetero är en klassrumsföreställning om könsroller, sexualitet och normer. Föreställningen undersöker och utmanar våra tankar, värderingar och föreställningar om vad som är normalt – och inte. Och vad det kan få för konsekvenser att följa eller bryta normer.

Föreställningen Hetero har köpts in av Kulturgruppen för skola och förskola som en del i Emmaboda kommuns skolkulturgaranti.

- Eftersom årskurs 9 har ett särskilt fokus på värdegrundsfrågor, vilket bland annat kommer till uttryck i toleransprojektet med besök i koncentrationslägren i Polen, vill vi förstärka temat extra genom denna föreställning av Regionteatern som belyser angelägna ämnen som identitet och normer utifrån allas rätt att vara den man är, säger Nanna Johannisson, kulturhandläggare Emmaboda kommun.

Föreställningen tar avstamp i högstadieelevers funderingar. Det sköra visas fram, men också det vackra, kraftfulla och oslagbara i att vara ung och vad man kan vinna genom att våga utmana normer. Direkt efter föreställningen leder Regionteaterns dramapedagog ett pedagogiskt arbete med klassen där man tillsammans fördjupar, reflekterar och pratar om föreställningen.

För mer information kontakta:
Nanna Johannisson, kulturhandläggare Emmaboda kommun,
telefon: 0471-24 92 41, e-post: nanna.johannisson@emmaboda.se