Näringslivsutvecklare för Emmaboda, Nybro, Torsås, Borgholm och Mörbylånga kommuner.

Emmaboda kommun samverkar för att lyfta företagsklimatet och förenkla för företagen

Fem kommuner i södra länet samverkar kring SKL (Sveriges kommuner och Landstings) utbildning ”Förenkla – helt enkelt.”

- ”Förenkla – helt enkelt” ingår i vårt handlingsprogram för förbättrad service och kvalitet för näringslivet som klubbades i fullmäktige förra våren. Vi är väldigt glada att vi är fem kommuner i länet som vill göra utbildningen tillsammans – det ger så många fördelar, säger Ann-Marie Fagerström, kommunstyrelsens ordförande (S) i Emmaboda kommun.

Samarbetet initierades av kommunens näringslivsutvecklare på Regionförbundets träff för näringslivsansvariga i länet. Kalmar hade redan genomfört detta och de var mycket nöjda. Det resulterade i att Emmaboda, Borgholm, Mörbylånga, Nybro och Torsås kommuner gick samman för att genomföra utbildningskonceptet.

Under december och januari har SKL genomfört kommunvisa uppstartsmöten med kommunledning och nyckelpersoner. Fram till sommaren genomförs tre gemensamma utbildningsdagar.

Omkring 300 personer från de fem kommunerna träffas för den första gemensamma utbildningsdagen som blir i Kulturhuset Kristallen, Nybro den 7 februari. Från Emmaboda deltar 57 personer.

Mellan tillfällena är tanken att en lokal arbetsgrupp i respektive kommun jobbar fram ett lokalt handlingsprogram utifrån de tankar och idéer som kommit fram vid utbildningsdagarna.

Utbildningen syftar till att förbättra det lokala företagsklimatet genom att förenkla för företagen och riktar sig till alla chefer, handläggare och politiker i kommunerna som möter företagen i sitt arbete. Kursen skapar förståelse för företagandets villkor och inspiration att förbättra sin egen organisation. Tidigare utbildningar i landet visar att det ger resultat, då fyra av fem kommuner som gått utbildningen har förbättrat sitt NKI-värde (Nöjd Kund Index) sedan 2014.

För mer information kontakta:

Emmaboda – Ann-Christine Torgnyson, ann-christine.torgnyson@emmaboda.se,
0471-249012