Liselotte Viktorsson-Samuelsson avslutar sin tjänst

Liselotte Viktorsson-Samuelsson, rektor för Bjurbäckskolan årskurs 7-9 har begärt entledigande från sin tjänst.

Liselotte Viktorsson-Samuelsson arbetar sin sista dag på Emmaboda kommun den 28 februari.

Entledigandet har beviljats av bildningschef Lennart O Werner.

- Nu inleds ett arbete om hur vi går vidare framåt, säger Lennart O Werner.

För mer information kontakta:

Elisabeth Dahl, personalchef, Emmaboda kommun
Telefon: 0471-24 90 33, e-post: elisabeth.dahl@emmaboda.se