Petra Sand blir tillförordnad rektor på Bjurbäcksskolan 7-9

Utvecklingsledare Petra Sand går in som tillförordnad rektor på Bjurbäcksskolan 7-9 från och med den 1 mars.

- Uppdraget är att upprätthålla rektorsfunktionen och tillsammans med en breddad ledningsgrupp initiera utvecklingsprocesser på skolan, säger Lennart O Werner, bildningschef Emmaboda kommun.

Rekrytering av en ny ordinarie rektor inleds omgående.

För mer information kontakta:

Lennart O Werner, bildningschef, Emmaboda kommun
Telefon: 0471-24 92 16, e-post: lennart.werner@emmaboda.se