Arbetet med Förenkla helt enkelt går vidare nu med särskilt fokus på myndighetsutövningen

Den 8 mars genomförs fördjupningen “Effektiv förvaltning och service i myndighetsutövningen” för de fem samverkande kommunerna Borgholm, Emmaboda, Mörbylånga, Nybro och Torsås.

Fördjupningen kring myndighetsutövningen är en central del och ingår i SKL(Sveriges kommuner och Landstings) utbildning ”Förenkla – helt enkelt” som de fem kommunerna samverkar kring. I februari genomfördes det första gemensamma utbildningstillfället med över 300 deltagare från de fem kommunerna.

- Jag kände att dagen var suverän och gav mig flera tankar om hur vi som kommun kan bli bättre på att just utveckla våra relationer med näringslivet. De inspel som gjordes gav en tydlig bild av verkligheten. Smidighet, respekt och tillit är de tre ledorden jag tar med mig och ser fram emot fortsättningen av detta så viktiga ämne, säger kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Fagerström.

Drygt 200 personer är anmälda detta andra utbildningstillfälle den 8 mars som genomförs på Mundekulla Kurs- och retreatcenter.
Fokus denna gång är politiker och tjänstemän inom myndighetskommunen men vi har även bjudit in politiker, chefer och handläggare från verksamheter med myndighetsliknande uppgifter samt näringslivsfunktion och kommunikation. Målet med dagen är att skapa aktiviteter för att utveckla servicen i myndighetsutövningen. Inkomna förbättringsförslag från tidigare utbildningstillfälle kommer att användas i gruppdiskussioner.
Tanken är att fördjupningen ska genera fler förbättringsförslag till kommande arbete med att ta fram en handlingsplan.

Lokala arbetsgrupper har bildats i de fem kommunerna och arbetet ska presenteras på vid det tredje och sista utbildningstillfället den 4 juni.

- Målet med Förenkla- helt enkelt är att utveckla kommunens kontakter med näringslivet genom.bra interna samarbeten, en större förståelse för företagens behov och skapa tillitsfulla och långsiktiga relationer mellan kommunen och det lokala näringslivet, säger kommunstyrelsens ordförande Ann-Marie Fagerström.