The Glass Factory nominerat till Årets museum 2018

The Glass Factory i Boda Glasbruk, Göteborgs konstmuseum och Skissernas museum i Lund. Dessa tre museer har möjlighet att ta hem utnämningen Årets museum 2018. Sveriges Museer och Svenska ICOM (International Council of Museums) står bakom det prestigefyllda priset som delas ut i Malmö i april.

– Årets nomineringar visar på bredden och kvaliteten i den svenska museisektorn. Finalisterna är dessutom goda exempel på hur museerna jobbar visionärt och lyhört för samhället, säger Mats Persson, generalsekreterare för Sveriges Museer.

Vem som helst har kunnat föreslå sitt favoritmuseum till juryn som består av representanter från Sveriges Museer, Svenska ICOM och övriga kultursektorn. Bland de föreslagna kandidaterna har juryn nominerat tre finalister som man nu kommer att besöka för att få bättre inblick. Särskilt granskar juryn förmågan att bedriva kreativ och nytänkande verksamhet. Även museets genomslag hos publiken och mervärdet för museisektorn i stort vägs in i bedömningarna.

– Tre verkligt inspirerande museer med kreativitet som gemensam nämnare är utvalda till årets slutkandidater. Att lyckas välja ett russin ur denna fruktstinna kaka blir en utmaning för oss i juryn, säger Elina Nygård från Svenska ICOM.

Vinnaren av Årets museum 2018 tillkännages under den första dagen av Museernas Vårmöte i Malmö den 17 april. Vandringspriset, en glasskulptur designad av Bertil Vallien, samt ett diplom delas ut av statssekreterare Per Olsson Fridh. Det är i år den 22: a gången priset delas ut. Ifjol utsågs Prins Eugens Waldemarsudde i Stockholm till Årets museum 2017.

I juryn:

Isabella Nilsson, ständig sekreterare i Konstakademin, styrelsen för Sveriges Museer

Elina Nygård, enhetschef Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum, styrelsen för Svenska ICOM

Gunilla Carlsson (S) vice ordförande i Kulturutskottet

Karin Sidén, chef för Prins Eugens Waldemarsudde (vinnare Årets museum 2017)

Liv Ramskjaer, generalsekreterare Norges museumsförbund

Årets museum 2018, motiveringar:

The Glass Factory (Boda Glasbruk i Emmaboda kommun)

Som Sveriges enda renodlade glas- och materialmuseum inom formområdet är The Glass Factory en visionär och regional utvecklingsfaktor som utgår från ett levandegjort kulturarv, historisk kunskap och samtida formkonst och skapar mervärde i sektorsövergripande allianser och samtal om kreativa processer. Genom forskning, design, fokusområden och samverkan är platsen och glashyttan en innovativ inkubator för immateriella värden.

Göteborgs konstmuseum

Genom en stor och bred konstsamling, en kreativ arbetsprocess och en integrerad forskning i verksamheten har Göteborgs konstmuseum arbetat nyskapande på ett inkluderande, tillgängliggörande och möjliggörande vis vilket skapat ett solitt museum med genomslag och mervärde för regionen. Med ett brett anslag i programverksamhet och ett utökat konstbegrepp lyfter museet in samtiden och ger historisk relief till dagens samhällsfrågor.

Skissernas museum (Lund)

Skissernas museum arbetar innovativt med en nära koppling till forskning och kunskapsförmedling för många olika grupper i samhället. Med självinsikt och ledorden tillgänglighet och hållbarhet är målet att främja forskning inom offentlig konst och skapande processer i ett flervetenskapligt perspektiv som givit mervärde och genomslag i samtal kring konst och eget skapande.

Museet lyfter vår samtids stora frågor, som migration, och prioriterar frågor kring tillgänglighet och samverkan i tematiska möten över tidsepoker.

För mer information kontakta:

Maja Heuer, museichef, The Glass Factory
telefon: 0471-24 92 20, e-post: maja.heuer@emmaboda.se