Ett allvarligt hot har uttalats mellan två elever på Bjurbäcksskolan 7-9 i Emmaboda

Händelsen är polisanmäld och de inblandade är förhörda av polisen.

Skolans ledning tillsammans med personal tar fram ytterligare åtgärder för att öka tryggheten på skolan.

För mer information kontakta:
Lennart O Werner, bildningschef Emmaboda kommun
Telefon: 0471- 24 92 16
Epost: lennart.werner@emmaboda.se