Emmaboda kommun ligger långt framme i fibersatsningen

Den 31 december 2018 har cirka 89 procent av Emmaboda kommuns befolkning erbjudits fiberbredbrand.

Emmaboda kommun har beslutat att alla medborgare i Emmaboda kommun ska få tillgång till fiber senast 2020.

Det kommunala ansvaret för fiberutbyggnaden har inneburit att alla områden har projekterats och grävts vilket har gjort det enkelt för dem som vill ansluta sig till fiber i efterhand till en rimlig kostnad.

Post- och telestyrelsen (PTS) publicerade den 28 mars en rapport om fibertillgången i alla kommuner. Totalt har ca 72,4 procent av hushållen tillgång till fiber. Siffran för Emmaboda kommun enligt PTS:s rapport är cirka 49 procent. Snittsiffran för Kalmar län är cirka 60 procent.

- Det tycker jag är missvisande. PTS borde redovisa statistik på antalet invånare som erbjudits att få fiber installerad och inte hur många som valt att installera fiber, säger Stefan Karlsson, projektledare fiber Emmaboda Energi.

För mer information om kontakta:

Stefan Karlsson, projektledare fiber Emmaboda Energi
telefon: 0768-140544

För mer information om Emmaboda kommuns fibersatsning: https://www.emmaboda.se/trafik--infrastruktur/fiberutbyggnad.htmllänk till annan webbplats