Emmaboda kommun bjuder in till dialogkvällar - dags att revidera Emmabodas kulturplan

Det är dags att revidera den kommunala kulturplanen. Den förra sträckte sig till 2015, fast har gällt sedan dess.

Nu har alla en chans att påverka och bidra till Emmabodas utveckling de närmaste åren. Vilket kulturutbud är viktigt i vår kommun? Hur kan vi göra kulturmöten tillgängliga för alla? Hur kan vi stödja det egna skapandet, utövandet och lärandet? Vad är viktigt för just dig?

Emmaboda kommuns kulturenhet bjuder in till dialog och samtal vid fyra tillfällen.

16/5 kl.18:30-21:00 Långasjö sockenstuga Bergstrandsalen

23/5 kl.18:30-21:00 Vissefjärda Bibliotek

4/6 kl.18:30-21:00 Broakulla Folkets Hus

27/8 Emmaboda Bibliotek – Slutsummering av planen, sedan remiss.

Mötena leds av Jan Dzedins, kulturchef, och företrädare för de kommunala kulturverksamheterna medverkar. Inbjudan går ut till allmänhet, utövare, föreningar, förtroendevalda – alla som vill.

Allmänheten ombeds gärna anmäla sig i förväg till jan.dzedins@emmaboda.se

Välkommen!

För mer information om kontakta:

Jan Dzedins, verksamhetschef för kultur
telefon: 0471-24 92 24