Emmaboda kommun deltar i Krisberedskapsveckan 2018 och genomför aktiviteter för att öka invånarnas beredskap inför svåra påfrestningar

Den 28 maj – 3 juni är det dags för Krisberedskapsveckan 2018. Den nationella kampanjvecka för att få hushållen att reflektera över hur man tillgodoser behovet av mat, vatten, värme och kommunikation om viktig service i samhället är utslaget på grund av exempelvis extremt väder eller en it-attack. Emmaboda kommun deltar i kampanjen.

- Landets kommuner har en viktig roll i samhällets beredskap inför svåra påfrestningar och intresset hos allmänheten för frågor som handlar om vår säkerhet och beredskap ökar. Förberedda och engagerade invånare stärker både kommunens och vårt lands samlade krisberedskap. Därför deltar vi i Krisberedskapsveckan, säger Niclas Karlsson, säkerhetssamordnare i Emmaboda.

”Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?” Det är budskapet under årets kampanjvecka och syftar till att väcka tankar om den egna beredskapen och ansvaret för att klara vardagen om viktiga samhällsfunktioner plötsligt inte fungerar som vi är vana vid.

- Krisberedskapsveckan ska öka kunskapen hos invånarna om den lokala riskbilden och hur vi kan förbereda oss för olika händelser då viktig kommunal verksamhet drabbas av störningar. Det här är kunskap som invånarna behöver ha för att kunna förbereda sig och bidra aktivt vid en händelse, säger Niclas Karlsson, säkerhetssamordnare i Emmaboda.

De lokala arrangemangen under kampanjveckan syftar till att skapa en dialog med invånarna om hur kommunen påverkas vid en samhällsstörning och hur hushållen kan förbereda sig inför en händelse. I Emmaboda kommer bland annat följande aktiviteter att äga rum under veckan i samarbete med olika aktörer:

  • Krislådor som visar vad du kan ha hemma för bättre hemberedskap kommer att finnas på ett antal platser, biblioteket, besökscentret, allaktivitetshusen i Emmaboda, Algutsboda, Vissefjärda och Långasjö, ICA i Vissefjärda samt skolans bibliotek.
  • Information på kommunens hemsida och Facebook
  • Personal kommer att finnas på ICA i Emmaboda under veckan för att visa en krislåda och svara på frågor om krisberedskap.
  • Vi kommer att vara med på Flygets dag på flygbanan den 2 juni

I samband med Krisberedskapsveckan 2018 skickar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ut broschyren Om krisen eller kriget kommer till alla hushåll. Utskicket görs på uppdrag av regeringen som vill att vi alla ska bli bättre förberedda på att hantera allt från allvarliga olyckor och extremt väder till it-attacker och ytterst krig. Informationen kommer också att finnas på MSB:s webbplats dinsäkerhet.se. Initiativtagare till Krisberedskapsveckan är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

För mer information om kontakta:

Niclas Karlsson, niclas.karlsson@rfet.se

För mer information om lokala aktiviteter under Krisberedskapsveckan läs mer på: www.emmaboda.selänk till annan webbplats

Läs mer om Krisberedskapsveckan och broschyren Om krisen eller kriget kommer: www.msb.se/krisberedskapsveckanlänk till annan webbplats