Stor konstglasssamling donerad till The Glass Factory

The Glass Factory i Boda Glasbruk har fått en stor konstglasdonation av paret Hellsten. Samlingen innehåller några av de mest eftertraktade konstobjekten av glaskonstnären Lars Hellsten.

Lars Hellsten har varit verksam som konstnär och formgivare vid Skrufs glasbruk och från och med 1972 vid Orrefors glasbruk. Efter Konstfack med inriktning på skulptur och keramik, knöts Lars Hellsten först till Skrufs Glas­bruk AB. Lars Hellsten har en omfattande produktion av såväl bruksglas som konstglas ba­kom sig. Han valde att se möj­ligheterna med den på 70-talet introducerade vannan, som cent­rifugerade glasmassan och som enligt många massproducerade glas som en kassako. Med hjälp av vannan kunde Lars Hellsten både gjuta fat, skålar och skulp­turer som inte kunde framställas på an­nat sätt.

- Denna fantastiska samling betyder väldigt mycket för The Glass Factory! Den stärker vårt mandat vad det gäller att vara en nationell representant för historiskt och samtida konstglas, säger museichef Maja Heuer.

För mer information kontakta:

Maja Heuer, museichef, The Glass Factory
telefon: 0471-24 92 20, e-post: maja.heuer@emmaboda.se