Emmaboda kommun har beviljats anslag från familjen Kamprads stiftelse

Kulturresan i vår del av Småland innebär att pensionärer erbjuds deltagande i olika kulturella arrangemang. Emmaboda kommun har genom sin tidigare medverkan i projektet Hälsa- och kultur i Kalmar län fått nya kunskaper och bekräftelse på att musik, konst och andra former av kultur kan förbättra människors hälsa och livskvalitet.

- Mot bakgrund av detta bestämde vi oss för att söka medel ur Familjen Kamprads stiftelse till Kulturresan i vår del av Småland, säger Anneli Djerf. Syftet är att tillgängliggöra kommunens kulturarv för alla på olika sätt. Det erbjuds möjlighet att ta del av bland annat Duvemåla hage, Klasatorpet, bygdeteatern i Stallarna, Moberg bygd, Hönsalotta, The Glass Factory och föreläsningar med mera.

Utlysningen gällde ”Hjälpverksamhet för behövande äldre”. Projekten skulle ha anknytning till Småland. Emmaboda kommun sökte anslag för tre projekt; Kulturresan i vår del av Småland, En heldag på Klasatorpet, Cirkelverksamhet i Emmaboda-dåtid, nutid och framtid. Stiftelsen beviljade 130 000 kronor till Kulturresan i vår del av Småland

Resor och föreläsningar utgår från allaktivitetshuset Dacke i Vissefjärda, Alsboknuten i Algutsboda och Loket i Emmaboda samt träffpunkten 10:an i Lindås.

För mer information kontakta:

Anneli Djerf, omsorgshandledare
telefon: 0471-24 94 88
E-post:anneli.djerf@emmaboda.se