Emmaboda kommun arrangerar en valdebatt

Den 3 september arrangerar Emmaboda kommun en lokal valdebatt i Lindås Folkets hus. Debattledare och moderator är P-O ”Pelle-Tidning” Persson och inbjudna till panelen är de politiska partierna i Emmaboda kommuns fullmäktige.

Kommunledningen har planerat för en valdebatt en längre tid. Från början var tanken att ha valdebatten som ett dialogmöte för näringslivet och särskilt fokus på näringslivsfrågor. En puff om detta har redan gått ut till näringslivet i samband med nyhetsbrevet i juni. Denna träff ställs nu in och i stället breddas valdebattens målgrupp och tema till alla intresserade medborgare inklusive företagare. Även datumet flyttas fram till den 3 september.

- Att vi ändrar i upplägg och byter datum beror på att vi i samband med ett dialogmöte med företagsföreningarna i förra veckan fick vi veta att organisationen Företagarna planerat för en snarlik aktivitet med after work för näringslivet med politiker den 23 augusti. Vi tycker därför att det är lämpligt att vi skjuter fram vår valdebatt några dagar och breddar tema och målgrupp, säger kommunstyrelsens Ann-Marie Fagerström och Sten-Olof Johansson.

Inbjudan har just gått ut till de politiska partierna och de har till den 13 augusti på sig att anmäla sitt deltagande. Varje parti har möjlighet att delta med två ledamöter i panelen.

Som en liten extra tvist kan man även skicka in debattfrågor i förväg. Det är ”Pelle-Tidnings” idé att ha en frågetombola för att föra in lite extra energi och humor. Det blir ett extra spänningsmoment att se vilka frågor som dras under kvällen.
Frågor kan skickas in till kommunbrevlådan och det är mycket viktigt att man märker frågan med ”Valdebatt 3/9”.

- Vi hoppas att det blir stor uppslutning av både våra partier och intresserade åhörare och vi startar kvällen med lite kvällsfika, avslutar kommunchef Anette Strömblad.

För mer information kontakta:

Anette Strömblad, kommunchef, Emmaboda kommun
Telefon: 0471-24 90 11, e-post: anette.stromblad@emmaboda.se

Ann-Marie Fagerström, kommunstyrelsens ordförande i Emmaboda kommun,
Telefon: 0471-24 90 10, e-post: ann-marie.fagerstrom@emmaboda.se

Sten-Olof Johansson, kommunstyrelsens vice ordförande i Emmaboda kommun
Telefon: 070-6333232

Dela sidan på sociala medier