Emmaboda kommun gör uppehåll med bevattning av planteringar

Sedan i juni råder det bevattningsförbud i Emmaboda kommun. I det fortsatt svåra vattenläget har Emmaboda kommun beslutat att för närvarande upphöra med bevattningen av egna planteringar och krukodlingar.

Emmaboda kommun bevattnar de egna planteringarna med sjövatten, ej kommunalt vatten. Nyligen utfärdade länsstyrelsen en rekommendation om att inte ta vatten från åar och sjöar. Därför väljer Emmaboda kommun att följa länsstyrelsens råd i solidaritet med näringsidkare och invånare som lider av stor vattenbrist.

Vi vill uppmana alla konsumenter av vatten, kommunalt och egen brunn, att spara på vattnet.

Om bevattningsförbudet kan man läsa om här: https://www.emmaboda.se/bygga-bo--miljo/nyheter-for-bygga-bo-och-miljo/nyheter-for-bygga-bo-och-miljo/2018-06-08-bevattningsforbud-i-emmaboda-kommun-fran-8-juni-2018.htmllänk till annan webbplats

För mer information kontakta:

Sven Odlingson, chef Tekniska förvaltningen, Emmaboda kommun
Telefon: 0471-24 90 71, e-post: sven.odlingson@emmaboda.se