Emmaboda kommun välkomnar tips om jordbruksmark 

Jordbruksmark som ägs av Emmaboda kommun är utarrenderad. Emmaboda kommun har anmält en kontaktperson till facebookgruppen Foderhjälpen och vi välkomnar tips om tillgänglig mark

- Vi ställer oss välvilliga att upplåta ytor för att hjälpa bönder med utfordringen av betesdjur. Vi välkomnar tips om kommunal mark till Thomas Strömberg, chef Teknisk service, 0471- 24 91 30, säger Sven Odlingson, chef Tekniska förvaltningen.

För mer information kontakta:

Sven Odlingson, chef Tekniska förvaltningen, Emmaboda kommun
Telefon: 0471-24 90 71, e-post: sven.odlingson@emmaboda.se