Dags för fjärde och sista medborgardialogen kring reviderad kulturplan för Emmaboda

Under maj, juni och augusti hölls medborgardialoger i Långasjö, Vissefjärda, Johansfors och Emmaboda.

På måndag den 27/8 kl.18:30 – 21:00 i Emmaboda Bibliotek bjuder kulturchef Jan Dzedins in till en sista medborgardialog kring den reviderade Kulturplanen för Emmaboda kommun 2019-2021. De tidigare samtalen har hållits i maj och juni i Långasjö, Vissefjärda och Johansfors. På mötet presenterar Jan Dzedins ett utkast till plan och beskriver hur dialogerna gett underlag till mål i den nya kulturplanen.

Medborgare, föreningar, studieförbund, politiker, brukare och utövare bjuds in – alla är välkomna.

Vi arbetar i workshop-form. Servering erbjuds.

Det första utkastet till Kulturplan för Emmaboda kommun på emmaboda.se/kulturplan – läs gärna de delar som intresserar dig och kom förberedd.

För mer information kontakta:

Jan Dzedins, verksamhetschef för kultur
telefon: 0471-24 92 24