Emmaboda kommun anordnar Teknik och Digidag den 27 september på Bjurbäcksskolan 7-9

Våren 2017 genomförde Emmaboda kommun Tekniknatten i samverkan med näringslivet och offentliga aktörer. Nu utvecklar vi konceptet till en TEKNIK & DIGIDAG. Med detta adderar vi digitalisering. Under dagen vill vi visa upp attraktiva arbetsplatser och utbildningar och underlätta framtida rekrytering på vår lokala arbetsmarknad.

AKTIVITETER PÅ BJURBÄCKSSKOLAN OCH JOBBSAFARI HOS ARBETSGIVARE
-Det kommer att bli en riktigt maxad dag för våra ungdomar i åk 8 och åk 9. Det blir informationspass om yrken och högre utbildning, workshops i olika upplevelselabb och jobbsafari, berättar näringslivsutvecklare Ann-Christine Torgnyson som håller i arrangemanget tillsammans med studie och yrkesvägledare Annika Holmquist.

JOBBSAFARI
Jobbsafarin består av kvalitativa studiebesök med yrkesfokus på de lokala arbetsplatserna: AMB Industri, Artic Crane, Bergs Timber, EBV plåt, Emmaboda Energi, Emmaboda kommun äldreomsorg Loket, Gangster Media, Glasteknik, Landstinget Rehab Södra, RZ Auto CNC, Saint-Gobain Emmaboda Glas och Södra.

- I samband med jobbsafarin dokumenterar ungdomarna besöken och samlar in uppgifter till en skoluppgift som genomförs under hösten. Uppgiften kommer att redovisas klassvis samt digitalt till arbetsplatserna som besökts, berättar Studie och yrkesvägledare Annika Holmquist.

INFORMATIONSPASS
För att hålla tempot och energin uppe blir det korta informationspass om ett urval utbildningar presenterade av Linnéuniversitetet med fokus på teknik, IT/digitalisering samt vård/omsorg. Försvarsmakten informerar om yrken och utbildning. Två medarbetare från Xylem har bjudits in att medverka. De började som trainee på företaget och de kommer att berätta om sina nuvarande anställningar som produktionsledare respektive projektledare.

UPPLEVELSELABB
I upplevelselabben handlar det om workshops med praktiska övningar. UpplevelseLabb i design genomförs i samverkan med Linnéuniversitetet, 3D-printing med Vilhelm Mobergsgymnasiet, Robot med AV-Media och musik med Angray Event.

SAMVERKANSPROJEKT
TEKNIK & DIGIDAGEN ingår som en del i IUC (Industriellt Utvecklingscentrum) Kalmar läns projekt som syftar till att bryta könsstereotypa yrkesval, ge positiva exempel på personer som brutit normen samt att visa upp attraktiva arbetsgivare inom industri, teknik, IT och digitalisering.

- I Emmaboda har vi även valt att profilera vård/omsorg men med teknik och digitalisering som den röda tråden, säger Annika Holmquist.

Projektet har finansiering från Tillväxtverket, Regionförbundet Kalmar län, IUC och Emmaboda kommun.

När: 27 september, kl 08.15-15.40

Plats: Bjurbäcksskolan 7-9, Emmaboda

Frågor besvaras av:

Studie– och yrkesvägledare Annika Holmquist, 0471-24 92 71
annika.holmquist@emmaboda.se

Näringslivsutvecklare Ann-Christine Torgnyson, 0471-24 90 12
ann-christine.torgnyson@emmaboda.se.