Emmaboda kommun arrangerar kulturting

I samband med medborgardialogerna kring den reviderade kulturplanen förra året framkom att föreningarna och kulturarrangörerna önskade fler träffar och mer stöd, inte minst kring information och marknadsföring.

Nu kallar vi till ett första Kulturting där vi på kommunens kulturenhet får diskutera detta med dig och din förening/organisation. Hur kan kommunen och vi tillsammans lyfta fram och ännu bättre synliggöra det som erbjuds i kommunen? Vi har idéer. Nu vill vi lyssna på dina och diskutera dem med dig.

ANMÄLAN Vi bjuder på kaffe och något litet att äta. Anmäl hur många som kommer och ev. allergi. Gör det via mail jan.dzedins@emmaboda.se senast den 4/2 kl.12:00

Varmt välkommen! Det är VIKTIGT att du kommer. Nu lyfter vi Emmabodabygden.

Vad? Dialog om kulturarrangemang: information och marknadsföring
Var? Emmaboda Bibliotek
När? Tisdag 5 februari kl.18:00-20:00

För mer information kontakta:

Jan Dzedins, verksamhetschef kultur Emmaboda kommun,
telefon: 0471-24 92 24, e-post: jan.dzedins@emmaboda.se