Stort intresse från kommuner och regioner för Agenda 2030

Emmaboda kommun är en av de 90 kommuner och regioner som har antagits i Svenska FN-förbundets och SKL:s gemensamma projekt Glokala Sverige. Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i kommuner och regioner i hela Sverige.

Projektet Glokala Sverige – Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner har antagit 90 nya kommuner och regioner som erbjuds att vara med i projektet under 2019. Emmaboda är en av dem.

Johan Jonsson (C), kommunalråd kommenterar deltagandet i Glokala Sverige:

”Av de 17 globala målen, till år 2030, är vissa mer relevanta för kommunen än vad andra är. En del frågor ligger delvis utanför den kommunala kompetensen. Samtidigt är andra frågor tydligt kommunala, exempelvis ”God utbildning för alla” och ”Rent vatten och sanitet”. Emmaboda kommun har kommit en bit på väg för att uppnå det en kommun kan uppnå av de globala målen, men kommunen har också mycket kvar att jobba med. Jag har goda förhoppningar om att Emmaboda kommun kommer uppnå de, relevanta, globala målen till år 2030”

Tillsammans med de första pilotdeltagarna är nu 15 av landets 21 regioner och 82 av landets 290 kommuner antagna i projektet.

– Det är väldigt glädjande att så många har ansökt om att vara med i Glokala Sverige. Vi ser att många kommuner ligger i startgroparna med Agenda 2030-arbetet, medan andra har kommit längre, och vi har därför beslutat att ta in så många som möjligt redan i år, säger Petra Hallebrant, generalsekreterare på Svenska FN-förbundet.

Projektdeltagarna kommer att få ta del av utbildningsinsatser lokalt, med föreläsningar, diskussioner och workshops. De erbjuds också webbutbildning, nyhetsbrev, filmer och annat arbetsmaterial. Dessutom planeras en nationell konferens inom ramen för projektet för att bidra till gemensamt lärande och ökat engagemang.

– Tack vare att det är så många och olika typer av kommuner och regioner som deltar hoppas vi att projektet ska skapa breda erfarenheter som kan underlätta för fler att arbeta med Agenda 2030, säger Vesna Jovic, vd på SKL.

Glokala Sverige är ett treårigt utbildnings- och kommunikationsprojekt som drivs av Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, med stöd av Sida.

Mer om projektet finns på fn.se/glokalasverige. Där finns också en förteckning över samtliga antagna kommuner och regioner.

För mer information kontakta:

Johan Jonsson, kommunstyrelsens ordförande Emmaboda kommun,
telefon: 0471-24 90 10, e-post: johan.jonsson@politiker.emmaboda.se

Pekka Johansson, pressekreterare Svenska FN-förbundet,
telefon: 073-374 62 84

Kerstin Blom-Bokliden, miljöexpert, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL,
telefon: 070-606 41 93