Möjligheternas Hus AB växlar upp med projektet Ny Resurs

Möjligheternas Hus AB har idag haft uppstartsträff med både arbetsgrupp och styrgrupp för projektet Ny resurs 2.0 tillsammans med Agneta Klippvik som är projektföljare. Projektansvariga är Sara Agrell och Anki Lundmark. Fatima Sigurd är Vd för Möjligheternas Hus AB och därmed projektägare för projektet och kommer att leda styrgruppens arbete.

I arbetsgruppen och styrgruppen ingår representanter från Arbetsförmedlingen, Emmaboda kommun, CSO, Kalmar kommunförbund samt företag deltar och stödjer projektets utveckling av Ny resurs 2.0 som har målsättning att vara en naturlig del av företagens kompetensförsörjning.

- Just nu tittar vi också på en mer effektiv strukturering gällande validering och att möta företagens kompetensbehov samt att se individens möjlighet att bli mer attraktiv för arbetsgivare. Företagen behöver personer med rätt kompetens och vi måste fortsätta tillgodose det behovet och slussa rätt person till rätt verksamhet. Individanpassning och kompetensförsörjning är nyckelord, säger Fatima Sigurd, vd Möjligheternas Hus AB

Hon ser mycket ljust på framtiden när det gäller arbetsmarknadsfrågor och att få fler människor i arbete.

- Detta är något som ligger i allas våra intresse både vad det gäller samhällsutvecklingen men även för individen som står längre ifrån arbetsmarknaden och de behöver extra stöd, säger Fatima Sigurd.

För mer information kontakta:

Fatima Sigurd, vd Möjligheternas Hus AB
telefon: 0471-24 98 51, e-post: fatima.sigurd@emmaboda.se