Avonova ger inspirationsföreläsningar om arbetsmiljö på Möjligheternas Hus AB

Onsdagen den 6 mars kommer Claes Björkman från Avonova att ge föreläsningar om arbetsmiljö till chefer, skyddsombud och politiker inom Emmaboda kommun. Föreläsningarna är en del av priset Guldpilen som Emmaboda kommun fick 2018.

Guldpilen är en utmärkelse som delas ut till företag och organisationer som arbetar aktivt och systematiskt med att sänka sjuktalen och stärka friskfaktorerna. Utmärkelsen delas ut i tre olika kategorier: Stora företag (fler än 100 anställda), Små företag (upp till 100 anställda) och Offentlig sektor. 2018 års Guldpilen i kategorin offentlig verksamhet gick till Emmaboda kommun.

Claes Björkman, ansvarig Avonova Learning, ger föreläsningar mellan klockan 8 till 17 den 6 mars, Möjligheternas Hus AB, gröna rummet. Massmedia hälsas välkomna när deltagarna har fika, klockan 9.30 och 14.30. Totalt har 94 chefer, skyddsombud och nämndsordföranden på Emmaboda kommun inbjudits till föreläsningarna.

- Med föreläsningarna får vi som Guldpilenvinnare en möjlighet att förtydliga de friskfaktorer och den systematik som präglar arbetsmiljöarbetet idag och skapa möjligheter att såväl bibehålla som utveckla dessa i en spännande men samtidigt utmanade framtid, säger Eva-Lena Sjöbeck-Chytraeus, Personalkonsult på Emmaboda kommun.

För mer information kontakta:

Eva-Lena Sjöbeck-Chytraeus, personalkonsult, Emmaboda kommun
Telefon: 0471-24 90 34, e-post: eva-lena.sjobeck-chytraeus@emmaboda.se