Aktörerna i Glasriket arbetar för ökad turism

Emmaboda kommun arbetar tillsammans med de tre andra kommunerna i Glasriket Uppvidinge, Lessebo och Nybro och besöksnäringen i området, i processen ”Glasriket på tillväxt”.

Processen pågår under 2018-2020 och leds av Svensk Destinationsutveckling AB. Målet med arbetet är att öka Glasrikets attraktivitet som destination genom ett spännande utbud av upplevelser och reseanledningar.

- 2021 kommer vi se mycket mer partnerskap mellan företagen i glasriket. Vi kommer se ett nytt sätt att sälja destinationen med hjälp av digital försäljning, paketlösningar och ny produktutveckling, säger Tord Carnlöf, processledare och vd Svensk Destinationsutveckling AB.

Weronica Stålered är en av coacherna i projektet och hennes uppgift är att vara ett stöd och en länk mellan kommun och företag i projektets fyra faser: insikt, inriktning, innovation och implementering.

- För att lyckas måste det offentliga och företagen samverka. Ett uppdrag vi har är att utreda hur vi kommuner ska organisera oss, ansvarsområden, roller med mera. Vi coacher ska se mångfalden och se möjligheter till paketlösningar, säger Weronica Stålered.

Nyligen träffades projektdeltagarna på The Glass Factory, Boda Glasbruk. Förutom coacher, processledarna Tord Carnlöf och Richard Andersson deltog arton företag. En av dem var Sune Markmann från Grimsnäs Herrgård.

- Vi måste se oss från besökarnas ögon: att det vi erbjuder är unikt. Jag hoppas att man om fem år ser glasriket som man idag ser på Toscana, ett resmål med upplevelser kring mat och kultur, säger Sune Markmann.

För mer information kontakta:

Weronica Stålered, administrativ chef Emmaboda kommun
Telefon: 0471-24 90 13, e-post: weronica.stalered@emmaboda.se