Förtydligande om inköpen på integrationsenheten

Med anledning av de uppmärksammade inköpen på Integrationsenheten vill vi informera om följande:

När det gäller upphandling, policy och rutiner så har Emmaboda kommun i Kommunfullmäktige 2012-04-23 § 33 antagit en Upphandlings- och inköpspolicy. I denna framgår bl.a.

  • Ingångna ramavtal skall följas.
  • Varje nämnd/styrelse ansvarar för att denna policy följs.

Emmaboda kommun har och har haft upphandlade livsmedelsavtal.

Varje enskild ungdom på våra stödboenden har rätt till ett bidrag på 440:-/v, detta ska täcka kost och hygienartiklar.

Från och med oktober 2017 började förladdade kort delas ut till varje ungdom och från och med 14 maj 2018 har alla sitt eget kort att använda till sina inköp gällande mat och hygienartiklar. Någon gång görs gemensamma inköp för att gemensamma aktiviteter ska kunna genomföras.

En extern genomlysning av arbetet inom Integrationsenheten ska genomföras.

För mer information kontakta:

Michael Börjesson, socialchef Emmaboda kommun,
telefon: 0471-24 94 29, e-post: michael.borjesson@emmaboda.se