Samverkan med Linnéuniversitetet kring Mjusjön och Centrumtorget

Den 3 april får Emmaboda kommun besök av 35 studenter och två lärare vid programmet för Byggnadsutformning vid Linnéuniversitetet. Under våren kommer studenterna att genomföra ett projektarbete med Mjusjön som studieobjekt.

Förmiddagen inleds i Lövsalen, Emmaboda kommunhus, med en presentation av Emmaboda kommun, våra översiktsplaner, en del om våra detaljplaner och hur vi jobbar med bygglov. Studenterna kommer att genomföra en workshop med Centrumtorget som konkret objekt.

- Vi ser fram emot konkreta tips på hur Centrumtorget skulle kunna gestaltas mer inbjudande. Det kommer delvis vara fokus på belysning, säger Åsa Albertsson, tf teknisk chef.

Byggstudenterna går andra året och läser en mix av planering av bostäder, byggteknik och utformning. Besöket är uppstarten på ett projektarbete som kommer att genomföras under våren. På eftermiddagen vid 13.30-tiden går färden vidare till Mjusjön där fastighetsägaren Jaen-Peter Gustavsson möter upp.

Mjusjön har valts ut som objekt för studenternas projektarbete. Området har en stor potential för framtida bostadsbyggnation. Det är ett av flera attraktiva lägen för centrum- och sjönära bostäder. För några år sedan anlades en badstrand.

- Området kring Mjusjön är i behov av en detaljplan för att det ska gå att komma vidare med projektering av området. Både vi på kommunen och fastighetsägaren Jaen-Peter Gustavsson tycker att det ska bli spännande att ta del av vad studenterna kommer fram till för förslag på detaljplaner och gestaltningsprogram för området, berättar Åsa Albertsson.

Objektet i Emmaboda har valts ut för att matcha ett liknande objekt i Högsby där ett motsvarande projektarbete sker under våren. Den 22 maj är det examination av kursen.

För mer information kontakta:

Åsa Albertsson, tf chef tekniska förvaltningen Emmaboda kommun
telefon: 0471-24 90 00, vxl e-post: asa.albertsson@emmaboda.se

Jaen-Peter Gustavsson, telefon: 070-267 23 34,
e-post: Jaen-Peter.Gustavsson@vida.se