Madeleine André ny teknisk chef

Kommunstyrelsens personalutskott har beslutat att anställa Madeleine André som ny teknisk chef och tillförordnad chef över Tekniska kontoret.

Idag arbetar Madeleine André som enhetschef på Kalmar kommun. Hon är 35 år och bosatt i Rinkabyholm. Madeleine André tillträder sin tjänst under sommaren. Vi välkomnar henne till Emmaboda kommun.

För mer information kontakta:

Johan Jonsson, kommunstyrelsens ordförande Emmaboda kommun,
telefon: 0471-24 90 10, e-post: johan.jonsson@politiker.emmaboda.se