Emmaboda kommun deltar i Krisberedskapsveckan 6-12 maj

I samarbete med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) arrangeras Krisberedskapsveckan i Emmaboda för tredje året i rad. Syftet med veckan är att medvetandegöra människor om risker i samhället och vad man bör göra för att öka sin egen beredskap för att klara sig bättre vid en samhällsstörning. Målgruppen för årets vecka är åldersgruppen 13-19 år.

Veckan drar igång den 6 maj på förmiddagen med aktivitet på Mötesplatsen, Emmaboda Folkets hus där Amar Hajjouz håller en utbildning om krislådan för nyanlända. Emmaboda kommun kommer ha en filmvisning för ungdomar från 15 år, tisdagen den 7 maj kl 1700 Den blomstertid nu kommer med efterföljande kris-quiz.

Under veckan finns det krislådor på allaktivitetshusen, Emmaboda Energi, Emmaboda kommuns Besökscenter och Emmaboda bibliotek.

Emma Hällgren, student vid Linnéuniversitetet och Journalistik- och medieproduktionsprogrammet praktiserar på Emmaboda kommuns informationsavdelning. Hon sköter under krisberedskapsveckan Emmaboda kommuns Instagramkonto, hashtags: #e-bodakbv19 och #Krisberedskapsveckan.

Under veckan ska vi visa korta filmer om krisberedskap på kommunens webbplats och sociala medier.

För mer information kontakta:
Niclas Karlsson, säkerhetssamordnare i Emmaboda kommun
Telefon: 0471-24 98 93, e-post: niclas.karlsson@rfet.se