Design Region Sweden besöker Glasriket

6-7 maj arrangeras konferensen och nätverksträffen Plats, Innovation, Design. Konferensens olika delar är förlagda till orterna Pukeberg, Boda och Kalmar. Arrangerar gör designorganisationen Design Region Sweden i samverkan med medlemmarna Designarkivet, Linnéuniversitetet, Emmaboda och Nybro kommuner.

Återkommande arrangemang

- Design Region Sweden är en unik organisation som består av drygt 50 medlemmar som alla ser design som kreativt sätt att vidareutveckla olika verksamheter, berättar ordförande Christer Ericsson.

Två gånger per år arrangeras en konferens, lunch till lunch, för Design Region Sweden medlemmar. Fokus kan skilja mycket mellan gångerna. Någon gång är det en medlem som tar hjälp av nätverket för att jobba med designutveckling på en specifik ort. Andra gånger är det för att dela med sig av goda exempel och bidra med inspiration. Denna gång är den en kombination och programmet är förlagt till tre orter.

- Vi är mycket glada att vi fick frågan om att vara värdar för konferensen denna gång. Vi är några medlemmar i Kalmar län som lobba för detta ett tag. Jag tycker att vi har fått till ett riktigt starkt program, berätta Ann-Christine Torgnyson, Emmaboda kommun som har varit med i arbetsgruppen.

Pukeberg
Gunnel Svensson från belysningsbolaget BSweden kommer att tala på temat Design lyser upp landsbygden. Det blir en kulturvandring i området: Designarkivet, Riksglasskolan, Hemslöjden, konstnär Ellen Ehk, Zero, Linneaus Innovation Design Lab. Därefter genomförs en workshop där deltagarna kommer att få bidra till vidare utveckling av industrimiljön i Pukeberg.

Boda
Kvällen spenderas i Boda på The Glass Factory. Landshövding Thomas Carlzon kommer tala på temat Utmaning - Innovation, kultur. Museichef Maja Heuer kommer att tala om innovativ glasdesign och produktutveckling. Det blir även en interaktiv glashappening i hyttan.

Kalmar
På temat Universitetet i staden kommer vi att få höra Linda Camera, Tengbom och Mattias Andersson, Kalmar kommuns huvudprojektledare för Universitetskajen berätta om universitetsbygget.
Därefter blir det fokus på designutbildningen Design + Change och kreativa samtal om framtidens designer. Under denna programpunkt möts konferensdeltagarna och studenter.

I samband med konferensen hålls föreningens årsmöte på Kalmar Konstmuseum.

- Den viktigaste frågan är den eventuellt kommande sammanslagningen och bildandet av en ny Intressentförening för SVID (Svensk Industridesign). SVID har ett nationellt ansvar designfrågor. En viktig fråga för den nya organisationen blir att få en regional närvaro i hela landet. Idag har SVID svårt att nå utanför Stockholmsregionen, berättar ordförande Christer Ericsson.

Fakta:
Design Region Sweden består av designföretag, kommuner, regioner, Science Parks branschorganisationer och universitet/högskolor. Tillsammans verkar man för:

  • Hållbar tillväxt för gemensam sektor och näringsliv.
  • Etablera en plattform för design som resurs för innovation.
  • Skapa en stabil, närvarande, regional part för designutveckling.
  • Att fungera som en aktiv nätverksorganisation.

För mer information kontakta:
Design Region Sweden, ordförande: Christer Ericsson, Mobil: 070-574 27 56,
christer.ericson@designregionsweden.se

Emmaboda kommun: Ann-Christine Torgnyson, 0471-24 90 12,
ann-christine.torgnyson@emmaboda.se

Nybro kommun, Maria Faltin, 0481-452 08,
maria.faltin@Nybro.se

Designarkivet, Eva Wängelin, 0481-428 70,
ew@designarkivet.se

Linnéuniversitetet, Ann-Christin Bayard, 0730 931459,
annchristin.bayard@lnu.se