Nya möjligheter för vuxenstuderande

Skolverket har beviljat statsbidrag för att starta upp ett gemensamt lärcentrum för Nybro och Emmaboda kommun. Lärcentrum är en öppen mötesplats för studier och kompetensutveckling där syftet är att skapa bättre förutsättningar för vuxenstuderande. De studerande kommer att erbjudas stöd av lärare, specialpedagog, språkstödjare, handledare, samt studie- och yrkesvägledare.

– Vi ser väldigt positivt på detta. Ett gemensamt lärcentrum innebär större möjligheter för samverkan och bättre utnyttjande av resurser när det gäller vuxenutbildning. Det kommer främja tillgång till utbildning och skapa en ökad genomströmning av elever som fullföljer sina studier, säger Claes Petersson, biträdande rektor på Vilhelm Mobergsgymnasiet.

Kommunal vuxenutbildning har ökat kraftigt de senaste åren och i dag uppgår antalet vuxenstuderande i Nybro kommun till cirka 800 elever och i Emmaboda kommun till 250 elever. En del av invånarna studerar på distans och även de kommer att ha tillgång till lokaler, handledning och tekniska hjälpmedel.

– Det är väldigt positivt att kunna skapa en mötesplats för studerande på olika utbildningar och med olika förutsättningar. Ett lärcentrum kommer att främja möten och kommunikation och därigenom kunna underlätta integration och stimulera möten mellan studerande, säger Birgitta Carlsson, rektor på Nybro Vuxenutbildning.

Kontakt:
Birgitta Carlsson, rektor på Nybro Vuxenutbildning. 0481-455 60. birgitta.carlsson@nybro.se
Claes Petersson, biträdande rektor på Vilhelm Mobergsgymnasiet.
0471-2493 02. claes.petersson@emmaboda.se

På bilden syns (f.v.) Claes Petersson, biträdande rektor på Vilhelm Mobergsgymnasiet, Marie Lindberg-Josefsson, specialpedagog, Birgitta Carlsson, rektor på Nybro Vuxenutbildning, Ingrid Alriksson, studie- och yrkesvägledare, Sindra Samuelsson, studie- och yrkesvägledare och Thomas Elmquist, projekt- och utbildningsledare. Foto: Martin Persson.

https://vuxenutbildning.nybro.se/start/bild-puffar/nya-mojligheter-for-vuxenstuderande/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster