Emmaboda kommun hissar regnbågsflaggan under Kalmarsund Pride 2-7 september

Regnbågsflaggan

Emmaboda kommun kommer under Kalmarsund Pride även i år hissa regnbågsflaggan runt om i koncernen.

Det är viktig för oss att stötta och ta ställning för alla människors lika värde. Även om Sverige har kommit långt i sin syn på hbtq har vi en lång väg kvar till full acceptens och inkludering i samhället.

Att hissa regnbågsflaggan är också ett ställningstagande mot det motstånd som har vuxit sig starkare ute i världen, där hbtq personer utsätts för hat, hot, misshandel och till och med dödsstraff.

Vi ser även Regnbågsflaggan som en symbol för de mänskliga rättigheterna där barns rättigheter ingåroch barnkonventionen som blir svensk lag 2020.

För mer information kontakta:

Johan Jonsson, kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd, Emmaboda kommun
Telefon: 0471-24 90 10, e-post: johan.jonsson@emmaboda.se

Anette Strömblad, kommunchef, Emmaboda kommun
Telefon: 0471-24 90 11, e-post: anette.stromblad@emmaboda.se